نرم افزار Nvivo

این نرم افزار عمدتا برای تجزیه و تحلیل متون در تحقیقات کیفی به کار میرود. به این ترتیب که داده ها (متن مصاحبه های انجام شده، یا پاسخ های تشریحی به پرسشنامه ها) وارد این نرم افزار می شوند، سپس امکان کدگزاری متن وجود دارد و در نهایت از نرم افزار برای بررسی کد های موجود و ارتباط آنها با خصوصیات افراد شرکت کننده استفاده میشود. قابلیت سازمان دهی اطلاعات و جستجوی واژه در تمام داده های موجود کمکهای بسیار بزرگی به محقق محسوب میشوند. هم چنین امکاناتی برای مدل سازی و نمایش مدل با اشکال هندسی هم وجود دارد.

از نکات منفی آن، زمانی است که محقق باید صرف آشنایی با آن بکند و سنگین بودن برنامه از لحاظ سخت افزاری است، به گونه ای که دست کم حافظه جانبی ۲۱۵مگابایت ، ترجیحا ۵۱۲  و البته واقع بینانه یک گیگا بایت برای آن لازم است!

و از خصوصیات دیگر برنامه های کامپیوتری این است که گهگاه ایراد پیدا میکنند و محقق ممکن است حاصل کارش را از دست بدهد!

 

/ 0 نظر / 48 بازدید