جذابیت در کارهای علمی

شاید به نظر برسد درست و ارزش‌مند بودن  برای ارائه کتبی یا شفاهی یک کار علمی کافی باشد، اما اهمیت جذابیت را هم نباید دست کم گرفت.

مفاهیم علمی تنها بر پایه درستی برگزیده نمی‌شوند، و شاید هم «درست بودن» کم‌ترین تاثیر را در موفقیت ارائه‌های علمی داشته باشد. برای این که یک مقاله یا کتاب خوانده شده یا یک سخنرانی علمی با استقبال مواجه شود، نیاز به جذابیت و برانگیختن هیجان و حتا خنداندن شنوندگان و خوانندگان است.

از مفرح ترین سخنرانی‌هایی که شنیده ام مربوط به آنتونی گیدنز بود و او با لطیفه‌‌های مکررش همه را از خنده روده‌بر کرده بود. بعد از آن سخنرانی با یک جست‌وجو در اینترنت پی بردم تمام آن موارد در سایر سخنرانی های او تکرار شده بودند. بنابراین او مطلب‌اش را با تصمیم و برنامه‌ریزی قبلی با شوخی و مزاح مطرح کرده بود، نه به این دلیل که آن روز سرحال و شاد بوده است!

 توانایی خنداندن و جلب توجه کردن کتبی و شفاهی هم می‌تواند به عنوان یک «مهارت»  و هم می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد به نفس فرد باشد.

شاید بد نباشد به واحدهای درسی ٢ واحد آموزش مزاح و مطایبه افزوده شود!

/ 0 نظر / 56 بازدید