سرقت علمی از خود

پیشتر به پلیجریزم (plagiarism, تقلب یا سرقت علمی) اشاره ای کرده بودم. نوع خاصی از آن «اتوپلیجریزم» یا سرقت علمی از خود است. به این معنا که فردی مطلبی را که قبلا منتشر کرده است، بدون اشاره به این انتشار قبلی، مجددا در جای دیگری منتشر کند.

چرا سرقت علمی از خود مذموم است؟

  1. شخصی که مقاله یا کتابی را منتشر میکند، از طریق یک قرارداد رسمی بخشی از حقوق مادی و معنوی اثر خود را به ناشر واگذار میکند. ارائه همان اثر به ناشر دیگر، تخلف از قرارداد قبلی و ضایع کننده حقوق ناشران است.
  2. دو اصل کلی در اخلاق علمی، صداقت و شفافیت هستند. نویسنده باید به گونه ای شفاف و صادقانه به خوانندگان اطلاع دهد که کدام بخش از مطالب نوشته شده نظر شخصی او و کدام کلمات و  ایده ها متعلق به دیگران هستند. به همین شکل، نویسنده باید به خوانندگان اطلاع دهد که کدام بخش از مطالب اش را قبلا هم منتشر کرده است و در کجا.

راه گریز از سرقت علمی از خود در همان واژگان صداقت و شفافیت نهفته است. نویسنده به همان شکلی که ذکر منابع را در مورد کارهای دیگران رعایت میکند، باید به کارهای قبلی خودش به عنوان منابعی برای کار جدیدش اشاره کند. بدین ترتیب خوانندگان میتوانند در صورت تمایل به کارهای قبلی او نیز مراجعه کنند و همچنین مشخص میگردد که این کار جدید تا چه میزان تکرار کارهای قبلی، و تا چه حد اثری جدید است.

   منبع: سخنرانی در دانشگاه ناتینگهام در خصوص academic integrity در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۰۷. متاسفانه اسم سخنران را فراموش کردم!

/ 0 نظر / 43 بازدید